Privacyverklaring icapps

PRIVACYVERKLARING icapps

In het kader van invullen van het contactformulier op de icapps website verwerkt icapps uw persoonsgegevens. Hierover beschikt icapps door uw rechtstreekse registratie. icapps vindt uw privacy uiterst belangrijk en wil u daarom ook zo goed mogelijk informeren over de verzameling, de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens.  

Welke persoonsgegevens verwerkt icapps... 

icapps verwerkt in het kader van invullen van het contactformulier de volgende persoonsgegevens over u:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer

Waarom icapps uw persoonsgegevens verwerkt... 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in functie van:

  • contacteren voor eventuele commerciële doeleinden

Verder worden uw persoonsgegevens bewaard voor algemene communicatie en promotie door icapps.  

icapps deelt uw persoonsgegevens niet met sponsors...  

Uw persoonsgegevens zullen door icapps niet worden gedeeld met derde partijen

Hoe lang bewaart icapps uw persoonsgegevens en uw beelden? 

icapps verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden daarom binnen de 60 maanden na registratie verwijderd. icapps houdt daarbij rekening met de geldende wet- en regelgeving. Indien hiervan wordt afgeweken, zal icapps uw expliciete toestemming vragen. 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

icapps stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. icapps heeft daartoe de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.   Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt icapps u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. 

In het kader van invullen van het contactformulier op de icapps website verwerkt icapps uw persoonsgegevens. Hierover beschikt icapps door uw rechtstreekse registratie. icapps vindt uw privacy uiterst belangrijk en wil u daarom ook zo goed mogelijk informeren over de verzameling, de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens.  

Welke persoonsgegevens verwerkt icapps... 

icapps verwerkt in het kader van invullen van het contactformulier de volgende persoonsgegevens over u:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer

Waarom icapps uw persoonsgegevens verwerkt... 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in functie van:

  • contacteren voor eventuele commerciële doeleinden

 Verder worden uw persoonsgegevens bewaard voor algemene communicatie en promotie door icapps.  

icapps deelt uw persoonsgegevens niet met sponsors...  

Uw persoonsgegevens zullen door icapps niet worden gedeeld met derde partijen

Hoe lang bewaart icapps uw persoonsgegevens en uw beelden? 

icapps verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden daarom binnen de 60 maanden na registratie verwijderd. icapps houdt daarbij rekening met de geldende wet- en regelgeving. Indien hiervan wordt afgeweken, zal icapps uw expliciete toestemming vragen. 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

icapps stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. icapps heeft daartoe de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.   Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt icapps u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. 

Uw rechten 

icapps wenst volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stelt ook de kwaliteit / accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op: 

  • Inzage in uw persoonsgegevens 

  • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens 

  • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn 

  • tijdelijke of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens* 

  • Wissing van uw persoonsgegevens* ** 

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat icapps mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. In de context van het evenement houdt dit in dat u van de lijst van ingescherven personen wordt geschrapt en uw deelname aan de wedstrijd en/of uitreiking van de trofeeën wordt geanuleerd. icapps kan u dan niet langer contacteren m.b.t. de Leeuw van de Export 2018, nog andere algemene communicatie bezorgen.  

** icapps behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen. 

Wij zullen u steeds in een antwoord voorzien binnen de wettelijk bepaalde  termijn van  30 dagen. Om correcte identificatie te verzekeren, vragen wij mogelijk u te identificeren met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. 

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacyverklaring door icapps, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.   

Bent u van oordeel dat icapps u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie onderstaande contactgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring 

Bij significante wijzigingen aan deze privacyverklaring brengt icapps u hiervan op de hoogte.  

Contactgegevens icapps

icapps

A: Rijnkaai 100, 2000 Antwerpen

E: info@icapps.com

 

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming icapps (DPO)

Olivier Dupont

E: olivier.dupont@icapps.com


 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

E: commission@privacycommission.be